Tontosa androany 14 septambra 2021, tao amin'ny lasapelin-dry masera Clarisses, Ampandratokana, kominina Ankily, diosezy Ihosy, ny voady masina voalohany, fanoloran-tena amin'Andriamanitra nataon'i masera RAZANAMALALA Marie Nicole de Jésus Bien-Aimé.